Hvornår er det godt nok?

Jeg har samlet 100 af mine Instagram opslag, som både vil vække refleksion og inspiration i dig. Bogen har rødder i det “nye børnesyn”, og giver dig input til, hvordan du skaber en ligeværdig og respektfuld relation til dine børn.

Se og bestil bogen her

Tiden, den viden vi har i dag, og de meninger, vi har om børn og børneopdragelse, er en anden end den mange forældre selv er vokset op med. Derfor oplever mange forældre også, at de kan sidde fast i gamle erfaringer, mønstre og vaner, som ikke bidrager positivt, når det kommer til relationen til børnene. – Men også i forhold til relationen til hinanden som par, og i forhold til relationen til sig selv.

Jeg er, både i mit arbejde som familierådgiver, men også helt personligt, af den klare holdning, at vi alle gør det bedste, vi kan  med de erfaringer, vi hver især har med os. Og når vi som forældre har os selv med i det vi gør, så skaber den ro, vi selv  udviser, både tryghed og ro i vores børn.

Vær opmærksom på, at det er Saxo der udgiver og leverer bogen.